Ultimate Texas Holdem

Začátek hry a možnosti přisazování

Hráč vsadí stejnou hodnotu na políčka Ante a Blind.

Hráč může také vsadit, před rozdáním karet, bonusovou hru na políčko Trips.

Poté dealer rozdá, ve směru hodinových ručiček, hráči/-ům a sobě dvě karty.

Hráč/-i si prohlédnou jejich první dvě rozdané karty (hole cards). Tyto karty nikomu neukazují ani o nich nehovoří s dalšími hráči na stole. Poté se může hráč rozhodnout, zda zůstane ve hře bez přisazení (check) či vsadí (navýší-raise) 3 až 4 násobek jeho Ante sázky na políčko Play. Pokud se hráč rozhodne pro možnost navýšení-raise nemůže již dále během hry přisazovat.

Poté dealer vyloží, lícem nahoru, na stůl první tři společné karty (community cards). Před tím však „spálí“ (s touto kartou se nehraje) první vrchní kartu z balíčku karet.

Pokud hráč ještě nemá vsazeno na políčku Play má na výběr z těchto možností: zůstane ve hře bez přisazení (check) a nebo vsadí (navýší-raise) 2 násobek jeho Ante sázky na políčko Play. Pokud se hráč rozhodne pro možnost navýšení-raise nemůže již dále během hry přisazovat.

Poté dealer vyloží, lícem nahoru, na stůl poslední dvě společné karty (community cards). Před tím však opět „spálí“ první vrchní kartu z balíčku karet.

Pokud hráč ještě nemá vsazeno na políčku Play má na výběr z těchto možností: složí karty (fold) a nebo vsadí 1 násobek jeho Ante sázky na políčko Play.Tímto je možnost přisazování ukončena a dealer odloží balíček karet a otevře své dvě doposud zavřené karty (hole cards).

Kontrola kombinací karet, výhra nebo prohra a postup vyplácení

Dealer kontroluje kombinace karet a vyplácí sázky hráčů od posledního hrajícího boxu zprava do leva.(viz. Příklady porovnávání výherních kombinací)

Dealer otevře hráčovi dvě karty (hole cards) a hlásí nejvyšší dosaženou kombinaci společně s pěti společnými kartami (community cards).

Pokud je kombinace hráčových karet vyšší než dealera, dealer vyplatí sázku Ante a Play 1:1.

Pokud je kombinace karet dealera vyšší než hráče, sázky Ante, Play a Blind prohrávají.

Pokud jsou kombinace karet u dealera i hráče stejné, sázky Ante, Blind a Play zůstávají.

Sázka Blind se vyplácí, pokud hráč vyhraje a jeho kombinace karet je Straight a vyšší (podle stanovených pravidel výplat dle herního plánu).

Pokud hráč vyhraje a jeho kombinace karet je menší než Staight, sázka Blind zůstává a vyplatí se pouze sázka Ante a Play 1:1.

Kvalifikace do hry

Dealer musí mít minimálně jeden pár nebo výše, aby otevřel hru.

Pokud se dealer nekvalifikuje (neotevře hru), vrátí se hráči sázka Ante. Sázky Play, Blind a Trips (pokud je vsazen) zůstávají ve hře a vyplácí se dle pravidel a stanovených výplat pro tuto hru.

Poměry výplat

Trips Bonus

Royal Flush50:1
Straight Flush40:1
Quads30:1
Full House8:1
Flush6:1
Straight5:1
Trips (3 of a Kind)3:1

Blind

Royal Flush500:1
Straight Flush50:1
Quads10:1
Full House3:1
Flush3:2
Straight1:1

Možnost navýšení (raise) sázky Play

Před otevřením karet3x až 4x
Po otevření karet2x
Po otevření všech pěti karet1x

Sestavování výherních kombinací

Výherní kombinace se sestavují z pěti karet, které se vybírají ze dvou karet, jež má dealer a hráč v ruce, a z pěti společných karet (Community card) na stole. Postupuje se následovně. Nejprve se vyberou karty, které tvoří pokerovou kombinaci (pár, trojice atd.), které se doplní nejvyššími kartami z ruky i na stole.

Hráč tedy může sestavit výherní kombinaci z:

 1. obou karet v ruce a tří karet na stole
 2. jedné karty v ruce a čtyř karet na stole
 3. žádné karty v ruce a pěti karet na stole

Kicker

Kicker je karta, která rozhoduje o vítězi, jestliže má hráč/-i a dealer stejnou výherní kombinaci. Kicker je nejvyšší karta, která není vázána v žádné pokerové kombinaci a která doplňuje pětici vybraných karet. Kicker může být vybrán jak z karet v ruce, tak z karet společných. S kickerem se setkáte, pokud máte v ruce čtveřici (four of a kind), trojici (three of a kind), dva páry (two pair), pár (pair) nebo pouze vysokou kartu (high card). V případě postupky (straight), barvy (flush), postupky v barvě (royal a straight flush) a full house se kicker nevyskytuje, rozhoduje nejvyšší karta v kombinaci.


  Generic placeholder image
  Generic placeholder image
  Generic placeholder image
  Generic placeholder image